Strona Główna

Autor zdjęcia: Zbigniew Czerwiec - dolny.slask.org.pl   

Konwent Wielkanocny...

 

 

 

Piątego i szóstego marca 2015 roku w ramach Wizytacji kanonicznej...

   


 

Zapraszamy na zimowisko :) 
 
 
 
 
 
 

 

 

EWANGELIA  19.04. 2015

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego".

 

Ten dzień powstał
Z pragnienia Boga
Zakochanego po uszy w ludziach
Misternie utkany
Jak pajęcza sieć
Wrażliwy dzień
Jak krople rosy
Na liściach
Szary
Jak szal babci z różańcem
Przez Niebo
Szybuje cisza
Otwiera bramy Królestwa
Ta cisza
To mowa Boga
Cisza
On milczy
Abyś ty teraz mówił
On chce usłyszeć
Każde twoje nieme słowo
Szelest warg
Dla Niego
Twe słowa są święte
Twe życie jest święte
Dlatego
Nastał ten dzień
             o.Daniel

 
Copyright (c) 2011 - 2015