Strona Główna

 

Autor zdjęcia: Zbigniew Czerwiec - dolny.slask.org.pl   

Pielgrzymka Legnickie Pole – Krzeszów. Wczesnym rankiem 30 maja parafianie na czele z ks. Tomaszem... 

 

Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów święconych razem z ks. Tomaszem  10 maja 2008 roku
 
 
 
 
 Uroczystość Odpustowa ku czci św. Wojciecha...
 
 
 
 
 

 

 

EWANGELIA  02.08. 2015

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" Odpowiedział im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki; ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?" Jezus odpowiadając rzekł do nich: "Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze tego chleba". Odpowiedział im Jezus: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".

Ten dzień powstał
Z pragnienia Boga
Zakochanego po uszy w ludziach
Misternie utkany
Jak pajęcza sieć
Wrażliwy dzień
Jak krople rosy
Na liściach
Szary
Jak szal babci z różańcem
Przez Niebo
Szybuje cisza
Otwiera bramy Królestwa
Ta cisza
To mowa Boga
Cisza
On milczy
Abyś ty teraz mówił
On chce usłyszeć
Każde twoje nieme słowo
Szelest warg
Dla Niego
Twe słowa są święte
Twe życie jest święte
Dlatego
Nastał ten dzień
             o.Daniel

 
Copyright (c) 2011 - 2015