Strona Główna

Autor zdjęcia: Zbigniew Czerwiec - dolny.slask.org.pl

 

 

a, w "Pulsie Kościoła" o Marszu i Świętych, opowiada ks. Tomasz


 

 

  

Nasze kolejne pielgrzymowanie zaczęło się od spaceru po Jemielnicy. W centrum miejscowości znajduje się kamienna, barokowa figura...

 

W tegorocznej pielgrzymce Dzieci Maryi na Górę Św. Anny wzięło udział ok.700 dziewcząt, a także kilku chłopców...

 

Tym razem, nasze parafialne pielgrzymowanie, dotarło do Trzebnicy i Brzegu. Tak w obiektywie uchwycili je uczestnicy...  

 

 

EWANGELIA  26.10.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr-Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

 

Matko Najświętsza...
Matko Najświętsza, schylona nad światem,
płacząca gorzko nad jego grzechami,
uproś u Pana przebaczenie jeszcze,
wybłagaj łaskę: zmiłuj się nad nami!
 
Maryjo, światłem różańca tajemnic
świeć nam wśród drogi zgubienia ciemnej!
 
Schodzisz na ziemię, pouczasz i radzisz,
bo Cię sprowadza troska o nas Twoja,
gdy w świecie zamęt, ciągłe wojny, zawiść,
napięcia nerwów i noc niepokoju.
 
Przyniosłaś, Matko, jak gwiazdę w ciemności,
różaniec – Bożych tajemnic głębiny.
On świat ocali, przybliży zbawienie,
W nim nam podałaś ratunek jedyny.
 
Przemień nas, Pani, różańca przeżyciem:
niech w serca, Boże tajemnice wrosną,
by światłość życia nas wszystkich – świadczyła
o wierze naszej i miłości głośno.
Wanda Łakowicz
Copyright (c) 2011 - 2014