Strona Główna

Autor zdjęcia: Zbigniew Czerwiec - dolny.slask.org.pl

 

 

  

 

W piątek, 12 września, nasza mariańska grupa, razem z ministrantami, Rodzicami, Ks. Tomkiem i s. Sarą wyruszyła do...

 

 

 

EWANGELIA  28.09.2014

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.
Mówią Mu: „Ten drugi”.Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

 

Matko Najświętsza...
Matko Najświętsza, schylona nad światem,
płacząca gorzko nad jego grzechami,
uproś u Pana przebaczenie jeszcze,
wybłagaj łaskę: zmiłuj się nad nami!
 
Maryjo, światłem różańca tajemnic
świeć nam wśród drogi zgubienia ciemnej!
 
Schodzisz na ziemię, pouczasz i radzisz,
bo Cię sprowadza troska o nas Twoja,
gdy w świecie zamęt, ciągłe wojny, zawiść,
napięcia nerwów i noc niepokoju.
 
Przyniosłaś, Matko, jak gwiazdę w ciemności,
różaniec – Bożych tajemnic głębiny.
On świat ocali, przybliży zbawienie,
W nim nam podałaś ratunek jedyny.
 
Przemień nas, Pani, różańca przeżyciem:
niech w serca, Boże tajemnice wrosną,
by światłość życia nas wszystkich – świadczyła
o wierze naszej i miłości głośno.
Wanda Łakowicz
Copyright (c) 2011 - 2014