Strona Główna

Autor zdjęcia: Zbigniew Czerwiec - dolny.slask.org.pl

 

 

  

Kolejny raz w dniu 31 października z naszej parafii wyruszył Marsz Świętych...

 

Nasze kolejne pielgrzymowanie zaczęło się od spaceru po Jemielnicy. W centrum miejscowości znajduje się kamienna, barokowa figura...

 

W tegorocznej pielgrzymce Dzieci Maryi na Górę Św. Anny wzięło udział ok.700 dziewcząt, a także kilku chłopców...

 

 

EWANGELIA  23.11. 2014

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

 

Krzyż
Zwisam rozpięty
na krzyżu
okrutny ciężar ran
Ty
konasz obok
rozpięty
przedziwny człowiek
Pan
Lecz Ty
bez zmazy baranek
Ty Bóg
Ty królów król
a ja
to grzechy same
a ja
to lęk
i ból
Pomnij o Zbawicielu
w Królestwie wspaniałym swym
że ufam Ci
bezgranicznie
że kocham
przez krew
przez łzy
 
Tadeusz Kordyasz
Copyright (c) 2011 - 2014